لوگو دستر

فرصت های شغلی در دستر

مسئول كنترل کیفی

مسئول صادرات

مهندس مكانيك

راننده

لطفا در صورت تمایل به فعالیت در هر کدام از موقعیتهای شغلی فرم زیر را تکمیل فرمایید.

رزومه با فرمت PDF
محصولات
همکاری تجاری