لوگو دستر

تاریخچه پنیر پستو سبز

پنیر پستو سبز

منابع تاریخی دقیق درباره تاریخچه دقیق پنیر پستوی سبز وجود ندارد، اما می‌توان به طور کلی درباره ریشه‌ها و پیشینه این محصول صحبت کرد.   پنیر پستوی سبز، به طور معمول یک نسخه تازه و نوین از پنیرهای پستو است که با تلفیق دو عنصر اصلی، یعنی پنیر و پستو، تولید می‌شود. پستو به عنوان […]

صفحه نخست

محصولات
همکاری تجاری