لوگو دستر

تاریخچه پنیر چدار

پنیر چدار

تاریخچه پنیر چدار   پنیر چدار، یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین انواع پنیر است که ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد. تاریخچه این پنیر به دوره های باستانی باز می‌گردد. اصلی‌ترین شکل از پنیر چدار در شهر چدر در انگلستان تولید می‌شد که این نام از آنجا گرفته شده است. در ابتدا، پنیر چدار به صورت دستی […]

صفحه نخست

محصولات
همکاری تجاری