لوگو دستر

تاریخچه پنیر آلپ

پنیر آلپ

پنیر آلپ یک نوع پنیر سنتی و معروف است که از مناطق آلپ در اروپا، مانند سوئیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و اتریش به وجود می‌آید. این پنیر از شیر گاوهای منطقه تولید می‌شود و برای تهیه آن از فرآیندهای خاصی مانند تولید کره، اسیدگریزی، و فرم‌دهی استفاده می‌شود.   پنیر آلپ به دلیل طعم خوب […]

صفحه نخست

محصولات
همکاری تجاری