لوگو دستر

تاریخچه پنیر بری

پنیر بری

پنیر بری یکی از محصولات لبنی است که از گذشته‌های دور تا به امروز در جوامع مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اصولاً پنیر بری به وسیله تبخیر و خشک کردن شیر تولید می‌شود تا مواد چربی و مواد جامد در آن تمرکز شود. این فرآیند از دوران باستانی تا به امروز با تغییراتی […]

صفحه نخست

محصولات
همکاری تجاری